Stíněné kabely ( CMFM- CMSM )

Ohebný kabel. Kabel je určen pro přívody ke strojům a zařízením, pro propojení ve strojích a zařízeních nebo mezi nimi, pro propojení v prostředí s nižšími teplotami a pro propojení v prostředí s možností potřísnění olejem nebo benzínem. Je odolný proti působení oleje nebo benzínu a proti plísni. Zlepšená elektromagnetická kompatibilita.
Cena a štítky
0 produktů